Služby pro věřitele

První služba pro věřitele - JSME SOUČÁSTÍ ŽIVOTA LIDÍ

Nikdo nezná obyvatele Česka tak, jak doručovatelé, kteří s nimi každý den žijí a prožívají jejich příběhy. Prioritním cílem služby DINO České pošty je doručení informace do správných rukou. Česká pošta učiní v zájmu věřitele i dlužníka několik kroků navíc, aby vyrovnala jejich informační postavení a ušetřila oběma stranám mnoho času i zbytečných dalších nákladů.

Druhá služba pro věřitele - SÍŤ 3200 POBOČEK

Českou poštu zná a využívá každý. Je součástí života lidí a ti v ni mají důvěru. Právě na hodnotě důvěry staví Česká pošta jednu ze zásadních výhod pro věřitele. Klient věřitele dostává historicky poprvé možnost přijít jednat o svém závazku s lidmi, které zná, nebo naopak využije v zájmu své anonymity některé z více než 3200 dalších poboček České pošty.

Věřitel, který využívá v komunikaci se svými dlužníky služby DINO České pošty, posílá svým klientům jasný vzkaz, že o ně stojí. Proto zvolil komunikační styl, který je bez konfrontace a do často obtížné životní situace přináší respekt a snahu pomoci s jejím řešením.

Třetí služba pro věřitele - PRIORITOU JE NÁVRAT JISTINY

Snaha poskytnout dlužníkovi finanční výhodu, aby byl závazek vůči věřiteli snadněji splnitelný. Cílem sdružení DINO je kultivace inkasa pohledávek v Česku. Přispíváme k prostředí, které usiluje o nenavyšování původní dlužné částky o horentní sumy advokátních a exekutorských odměn. Vždy hledáme prostor pro poskytnutí slevy z již existujících nároků tak, aby došlo v nejlepším zájmu věřitele, ale i dlužníka, k vyřešení jejich sporné situace co nejdříve.