Výhody pro dlužníky

Výhoda č. 1 - SNÍŽENÍ DLUHU

Minimalizace navýšení dlužné částky. Služba DINO České pošty hledá s každým ze svých klientů prostor pro úlevu z již existujících nároků. Zároveň je přátelská úroveň poplatků za službu DINO České pošty rovnoměrně rozložena mezi věřitele a dlužníka. Služba DINO České pošty je zprostředkovatelem dohody mezi oběma stranami a snaží se za každých okolností minimalizovat náklady na tuto dohodu pro ně.

Výhoda č. 2 - RESPEKT A DŮVĚRA

Česká pošta představuje jistotu, že se veškerá komunikace i práce s informacemi děje podle přísných pravidel důvěrnosti. Respekt k tomu, že nevíme, co stojí v psaní, které Vám Váš doručovatel předává je hodnota, se kterou Česká pošta vyrostla do postavení největšího zaměstnavatele v Česku. Vaše důvěra v nás dává práci mnoha lidem, které máte rádi.

Výhoda č. 3 - JSEM NA DOSAH

Jestliže jste dosud při řešení svých závazků byli odkázáni na neosobní telefonické rozhovory nebo dlouhou cestu do kontaktního místa věřitele, služba DINO České pošty zcela mění Vaše možnosti. K obsluze a vyřešení svého závazku můžete využít více než 3200 poboček v České republice a ještě k tomu Vám nabídneme různé možnosti, jak Váš závazek vypořádat.

Věřitel, který pro řešení své pohledávky vůči dlužníkovi volí službu DINO České pošty vyjadřuje respekt a ocenění toho, že dlužník stále je, nebo byl jeho váženým klientem.